§ 11 Reklamacje


 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
 2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 3. Produkty oferowane w sklepie internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
 4. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane na adres: Etinel Łukasz Kliś, ul. Prosta 25/1, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie.
 5. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 6. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez użytkownika.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, użytkownik może żądać, doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów). Sklep zwróci użytkownikowi równowartość ceny całości dokonanej transakcji. Jeżeli jest to druga, lub kolejna reklamacja użytkownik może żądać zwrotu pieniędzy.
 8. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez użytkownika adres e-mail, lub adres korespondencji.
 9. Sprzedawca odpowiada wobec klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny.
 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 11. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji konsumenta . Brak zawiadomienia konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji przez sprzedawcę.