§ 1 Postanowienia Ogólne


  1. Sklep internetowy, oferujący sprzedaż towarów na stronie internetowej www.pictorplayer.pl zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez Etinel Łukasz Kliś przy ul. Prosta 25/1, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie, NIP : 549-211-57-79, zwanym dalej “Sprzedającym”; druga strona umowy, dokonująca zakupu za pośrednictwem Sklepu, zwana jest w dalszej części Regulaminu “Klientem”.
  2. Wszystkie dostawy i świadczenia, które Sprzedający oferuje Klientom, są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
  3. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe.
  4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez www.pictorplayer.pl jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.