Sklep internetowy, oferujący sprzedaż towarów na stronie internetowej www.pictorplayer.pl zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez Etinel Łukasz Kliś przy ul. Prosta 25/1, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie, NIP : 549-211-57-79, zwanym dalej “Sprzedającym”; druga strona umowy, dokonująca zakupu za pośrednictwem Sklepu, zwana jest w dalszej części Regulaminu “Klientem”. Wszystkie dostawy i świadczenia, […]

§ 1 Postanowienia Ogólne


Klient – oznacza każdą osobę przeglądającą treści Sklepu internetowego. Termin “Klient” oznacza także osobę która dokonała w Sklepie internetowym zakupu towaru. Konsument – oznacza konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny. Przedsiębiorca – oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. […]

§ 2 Definicje


Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego www.pictorplayer.pl oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.pictorplayer.pl na aukcjach portalu internetowego Allegro.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, […]

§ 3 Przedmiot SprzedażySprzedaż treści cyfrowych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Poprzez treści cyfrowe należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. klucze aktywacyjne), jak również treści cyfrowe dostarczane na nośniku materialnym (np. płyta CD, płyta DVD itp.). Zawarcie umowy licencyjnej pomiędzy Klientem, a licencjodawcą następuje w drodze […]

§ 4 Sprzedaż treści cyfrowych


Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie […]

§ 5 Ceny i opis produktów


Treść strony internetowej www.pictorplayer.pl i jej wszystkich podstron należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszelkich bez wyjątku oferowanych tam produktów. Zamówienia można składać 24 godziny na […]

§ 6 Zawarcie umowyZamówiony towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu dokonania zapłaty za towar przez Klienta. Przed przeniesieniem własności nie zezwala się na dalsze zbycie, wynajem, zastawienie, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przerabianie oraz na inne rozporządzenia i dokonywanie zmian w towarze bez wyraźnego zezwolenia Sprzedającego.

§ 7 Prawo własności


Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie przez firmę Etinel Łukasz Kliś, z siedzibą przy ulicy Prosta 25/1, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie, danych osobowych podanych w Formularzu Zamówienia i na stronie www.pictorplayer.pl , zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 27.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. […]

§ 8 Ochrona danych osobowych


Dostawa towaru nastąpi poprzez wysyłkę towaru na podany przez klienta w zamówieniu adres. Towar dostarczany jest do pierwszych drzwi, np. drzwi klatki schodowej lub bramy posesji, chyba, że wyraźnie pisemnie (mailem lub faxem) uzgodniono inaczej. Klient może odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy (przy ulicy Prosta 25/1, 34-312 Międzybrodzie […]

§ 9 Warunki dostawyKlient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 15 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby www.pictorplayer.pl (wskazany w pkt 1 niniejszego Regulaminu). www.pictorplayer.pl umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: […]

§ 10 Prawo do odstąpienia od umowy