Historia zmian


Pictor LCD Player – Zdalnie zarządzany program do odtwarzania plików multimedialnych, Narrowcasting, Digital Signage

2.0.14

 • Opcja włączania dźwięku z gniazda mikrofonowego gdy nie ma ścieżki dźwiękowej
 • Paski informacyjne: opjca wyświetlania dolnego paska na odtwarzanym materiale

2.0.11

 • Mechanizm szybszego otwierania stron www oraz kamer IP i USB
 • Paski informacyjne: opjca ustawienia pustego separatora wiadomości

2.0.10

 • Poprawa błędu dodawania regionów ekranu z poziomu Pictor Manager

2.0.9

 • Wyświetlanie prognozy pogody

2.0.8

 • Opcja ograniczania obszaru ekranu dla trybu pełnoekranowego (ułatwienie dla wykorzystywania z telebimem)

2.0.7

 • Definiowany domyślny kolor tła
 • Możliwość ustawienia indywidualnego koloru tła dla każdego pliku
 • Zapamiętywanie monitora, na którym program był zmaksymalizowany

2.0.6

 • Wyłączanie pasków informacyjnych gdy brak tekstów do wyświetlenia
 • RSS – odczyt parametru pubDate
 • RSS – odczyt parametru endDate
 • Nazwy opisowe katalogów odtwarzania
 • Opcja wyboru rodzaju przejść między zdjęciami

2.0.5

 • Poprawa odczytu kanałów RSS
 • Poprawa zapisu i odczytu konfiguracji RSS

2.0.4

 • Opcja wyświetlania pliku na żądanie z pilota

2.0.3

 • Zmiana wyświetlania dokumentów PDF, zastosowanie nowego komponentu

2.0.2

 • Poprawiony błąd odtwarzania niektórych formatów plików wideo powodujący przedwczesne zakończenie odtwarzania

2.0.1

 • Wyświetlanie obrazu kamery USB
 • Wybór preferowanego kodeka do odtwarzania wybranego pliku
 • Przeniesienie ustawienia długości odtwarzania obrazów statycznych i kamer na zakładkę Element
 • Dodatkowe zabezpieczenia przed zawieszeniem się odtwarzania plików wideo i obrazów statycznych odtwarzanych przez DirectX

2.0.0.7

 • Opjonalne włączenie efektownych przejść pomiędzy następującymi po sobie zdjęciami. Wykorzystano 28 najbardziej znanych efektów.

2.0.0.6

 • Możliwość prezentacji dokumentów PDF

2.0.0.5

 • Kalendarz – ustalanie harmonogramu prezentowanych odtwarzanych plików (playlist) i kompozycji ekranu
 • Kompozycje ekranu obejmujące regiony ekranu z obrazami statycznymi (np. logo) lub datą i godziną
 • opcja ręcznego pozycjonowania regionów na ekranie
 • zmiana jasności, kontrastu, nasycenia, odcieni odtwarzanych plików dla kompozycji ekranu
 • wizualna zmiana kolorystyki i układu okna konfiguracyjnego
 • efekt FadeIn/Out przy zmianie odtwarzanego pliku
 • zaawansowane funkcje obróbki wideo w ustawieniach: rotacja obrazu, tryb lustrzany, obrót poziomy i pionowy, pikselizacja

2.0.0.4

 • wyświetlanie komunikatów o błędach otwierania pliku w panelu informacji
 • panel informacji z parametrami odtwarzanego pliku
 • poprawa błędu zatrzymywania playlisty w przypadku błędu uruchomienia pliku

2.0.0.3

 • PictorPlayer: nowy moduł odtwarzacza multimedialnego oparty w całości na technologii DirectX odtwarzający WSZYSTKIE formaty multimedialne zależnie jedynie od zainstalowanych sterowników DirectX
 • PictorPlayer: opcja odczytu licencji z klucza sprzętowego zamiast klucza tekstowego
 • PictorPlayer: natychmiastowy zapis ustawień po zmianie trybu na pełnoekranowy (w przypadku wyłączenia zasilania zapis opóźniony mógł spowodować ponowne uruchoamienie w trybie niepełnoekranowym)
 • pomoc programu: dostępna z menu pomoc lub przycisków w poszczególnych oknach programu
 • okno informacyjne: O Programie
 • wyświetlanie podglądu kamer ip, bezpośredni odczyt strumienia wideo kamery w formatach Motion JPEG, H264/MPEG4
 • PictorPlayer: opcje otwarcia strony www i obrazu kamery ip z menu Program

2.0.0.2

 • wbudowany do PictorManager klient FTP umożliwiający transfer plików i konfiguracji do podanego katalogu na serwerze FTP
 • opcja wymuszenia synchronizacji monitora z FTP z poziomu PictorManager
 • wyświetlanie zawartości stron internetowych
 • możliwość zmiany czasu wyświetlania indywidualnie dla każdego obrazu statycznego lub strony www

2.0.0.1

 • pobieranie przez PictorPlayer konfiguracji oraz plików z serwera FTP

2.0.0.0

 • możliwość szybkiego otwarcia wskazanego na dysku pliku bezpośrednio w PictorPlayer
 • włączanie i wyłączanie trybu pełnoekranowego zdalnie z PictorManager
 • włączanie i wyłącznie pętli odtwarzania zdalnie z PictorManager
 • tworzenie raportu lokalnie oraz zdalnie za pomocą PictorManager zawierającego ilość odtworzeń i łączny czas odtwarzania każdego pliku
 • pełna edycja wyglądu raportu z możliwością wgrania własnego logo oraz tekstów
 • wydruk i zapis raportów do formatów: pdf, xls, html, csv, txt, ods, odt
 • pełna konfiguracja PictorPlayer zdalnie za pomocą PictorManager
 • katalogi odtwarzania pełniące rolę playlist z opcją wyboru aktualnie odtwarzanego katalogu
 • możliwość ręcznego wgrania pliku do katalogu odtwarzania (np. poprzez sieć), bez potrzeby uruchamiania konfiguracji w
 • zmiana kolejności odtwarzania plików w katalogach
 • odtwarzanie plików wideo, zdjęć (jpg, bmp)
 • ograniczenia wyświetlania plików w zakresie dat, wybranych dni tygodnia, godzin dnia, łącznego czasu odtwarzania, łącznej ilości odtworzeń
 • paski informacyjne w górnej i dolnej części ekranu z możliwością wyświetlania własnego tekstu, zawartości kanału rss, daty lub godziny
 • paski informacyjne – konfiguracja kolorów, czcionek, stylu i szybkości przewijania
 • ustawianie poziomu głosu dla plików wideo
 • ustawianie proporcji obrazów
 • PictorManager: wyświetlanie na liście wszystkich podpiętych monitorów
 • grupowanie monitorów z mozliwością umieszczenia jednego monitora w kilku grupach
 • wgrywanie lub usunięcia pliku z wszystkich monitorów grupy
 • sygnalizacja stanu pracy każdego monitora i grupy monitorów na liście
 • wyświetlanie aktualnego czasu lokalnego każdego monitora z ostrzeżeniem o rozbieżności powyżej 10 minut (pewność prawidłowego działania ograniczeń czasowych w odtwarzaniu plików)
 • ostrzeżenie o wygasającej licencji terminowej
 • informacja o aktualnie odtwarzanym katalogu oraz ilości elementów na liście odtwarzania (łatwa kontrola poprawnej konfiguracji)
 • informacja o wersji oprogramowania Pictor Player
 • konfiguracja monitorów i grup na zakładkach umożliwiająca łatwe porównanie
 • podgląd ekranu monitora
 • zdalne tworzenie raportu, również z opcją edycji wyglądu raportu
 • pełna zdalna konfiguracja ekranu w tym samym oknie, w którym ekran jest konfigurowany lokalnie