Funkcjonalności programu


Pictor LCD Player – Zdalnie zarządzany program do odtwarzania plików multimedialnych, Narrowcasting, Digital Signage

Moduł odtwarzacza multimedialnego oparty w całości na technologii DirectX odtwarzający WSZYSTKIE formaty multimedialne zależnie jedynie od zainstalowanych sterowników DirectX

 • pliki wideo: *.mp*; *.vro; *.avi; *.asf; *.wmv; *.vob; *.avs; *.mov; *.divx; *.mp4; *.mts; *.3gp; *.swf; *.m2v; *.mkv; *.flv; *.wemb; *.ts; *.m4v; *.mp4v; *.ogg; *.amv; *.rm; *.m2t*
 • obrazy: *.bmp; *.jpg; *.gif; *.png; *.tif; *.tiff; *.wmf; *.emf; *.exf; *.jpe; *.jpeg
 • wyświetlanie obrazów kamer IP, odbiór strumieni wideo w formatach Motion JPEG (MJPEG), H264/MPEG4
 • wyświetlanie obrazów kamer USB
 • Slideshow – efektowne przejścia pomiędzy następującymi po sobie zdjęciami. Wykorzystano 28 różnych efektów.
 • dokumenty PDF – do formatu PDF można eksportować między innymi prezentacje PowerPoint
 • wyświetlanie prognozy pogody dla dowolnego regionu
 • wyświetlanie stron www i strumieni kamer IP
 • wyświetlanie na żądanie z prezentera
 • odczyt i wyświetlanie kanałów RSS
 • ograniczenia wyświetlania plików w zakresie dat, wybranych dni tygodnia, godzin dnia, łącznego czasu odtwarzania, łącznej ilości odtworzeń

Katalogi odtwarzania pełniące rolę playlist

 • konfiguracja playlist z poziomu Pictor Player lub Pictor Manager
 • możliwość ręcznego wgrywania plików do katalogu odtwarzania, PictorPlayer automatycznie wykryje zmiany i zmodyfikuje swoją listę odtwarzania
 • aktualizacja playlist z serwera FTP

Kompozycje ekranu

 • defioniowane regiony ekranu z obrazami statycznymi (np. logo) lub datą i godziną
 • opcja ręcznego pozycjonowania regionów na ekranie
 • zmiana jasności, kontrastu, nasycenia, odcieni odtwarzanych plików

Pilot

 • wyświeltanie plików na żądanie za pomocą pilota

Kalendarz

 • ustalanie harmonogramu prezentowanych katalogów/playlist
 • ustalanie harmonogramu kompozycji ekranu

Paski informacyjne

 • konfiguracja kolorów, czcionek, stylu i szybkości przewijania
 • wyświetlanie własnych tekstów lub zawartości kanałów rss
 • wyświetlanie daty i godziny

Wbudowany klient FTP

 • pobieranie przez Pictor Player konfiguracji oraz plików z serwera FTP
 • automatyczny transfer na serwer FTP plików i konfiguracji z poziomu programu konfiguracyjnego Pictor Manager
 • możliwość wgrywania plików za pomocą dowolnego innego klienta FTP

Raporty

 • tworzenie raportu lokalnie (w PictorPlayer) oraz zdalnie (za pomocą PictorManager) zawierającego ilość odtworzeń i łączny czas odtwarzania każdego pliku
 • pełna edycja wyglądu raportu z możliwością wgrania własnego logo oraz tekstów
 • wydruk i zapis raportów do formatów: pdf, xls, html, csv, txt, ods, odt

Zdalna kontrola pracy i zarządzanie przez internet

 • jednoczesna konfiguracja wielu monitorów
 • sygnalizacja stanu pracy każdego monitora i grupy monitorów na liście
 • wyświetlanie aktualnego czasu lokalnego każdego monitora z ostrzeżeniem o rozbieżności powyżej 10 minut (pewność prawidłowego działania ograniczeń czasowych w odtwarzaniu plików)
 • ostrzeżenie o wygasającej licencji terminowej
 • informacja o aktualnie odtwarzanym katalogu oraz ilości elementów na liście odtwarzania (łatwa kontrola poprawnej konfiguracji)
 • informacja o wersji oprogramowania Pictor Player
 • podgląd ekranu monitora