Jakie są ograniczenia wersji demonstracyjnej programu?


Viewed 601 Times 0 Comments

Wersja demonstracyjna programu wyświetla dodatkowy napis informacyjny oraz wyłącza się po dwóch godzinach pracy ciągłej. Po wyłączeniu można ponownie uruchomić program i nadal testować.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)