Jakie są możliwości zdalnego zarządzania programem Pictor Player?


Viewed 507 Times 0 Comments

Ustawienia zarządzania TCP

Zdalne zarządzanie umożliwia połączenie się z modułem Pictor Player poprzez program Pictor Manager. W tym celu wykorzystywany jest jeden port TCP (domyślnie 6000), którym są transmitowane wszystkie dane.

Włącz zdalne zarządzanie
Wyłączenie opcji spowoduje zamknięcie portu komunikacji i tym samym uniemożliwienie zdalnego zarządzania programem z poziomu Pictor Manager.

Port TCP
Numer portu TCP, który zostanie otwarty w celu zarządzania. Identyczny numer portu musi zostać ustawiony w konfiguracji ekranu programu Pictor Manager.

Kod zabezpieczający
Numer jaki musi zostać podany przez łączący się moduł Pictor Manager w celu zezwolenia na wymianę danych. Identyczny kod musi zostać ustawiony w konfiguracji ekranu programu Pictor Manager.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)