Jak skonfigurować zarządzanie przez serwer FTP?


Viewed 532 Times 0 Comments

Aktualizacja FTP

Dane playlist i pasków informacyjnych mogą być cyklicznie aktualizowane ze wskazanego w ustawieniach serwera FTP.

Włącz aktualizację katalogu plików z serwera FTP.
Uaktywnia cykliczną aktualizację danych katalogu odtwarzania z serwera FTP.

Serwer
Adres serwera FTP, np.: ftp.twojadomena.pl

Użytkownik
Nazwa użytkownika używana do uwierzytelnienia w serwerze FTP.

Hasło
Hasło użytkownika używane do uwierzytelnienia w serwerze FTP.

Katalog FTP
Jeżeli dane do pobrania nie są umieszczone w głównym katalogu na serwerze FTP to wprowadź ścieżkę do katalogu na serwerze, gdzie umieściłeś pliki.
Pamiętaj!
W podanym katalogu musi zostać odwzorowana struktura katalogu Files, w którym Pictor Player przechowuje pliki playlist. Więcej na tem temat: aktualizacja z FTP.

Sprawdź co
Odstęp w minutach, co jaki program powinien aktualizować dane.
Pamiętaj, że możesz wymusić natychmiastową aktualizację danych z FTP:
Pictor Player – opcja Narzędzia – > Wymuś aktualizację FTP
Pictor Manager – funkcja ekranu: Aktualizuj z FTP

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)