Jak skonfigurować zarządzanie przez połączenie TCP?


Viewed 517 Times 0 Comments

Konfiguracja TCP

W celu konfiguracji wykorzystywany jest jeden port TCP (domyślnie 6000), którym są transmitowane wszystkie dane.

Port TCP
Numer portu TCP, który zostanie otwarty w celu zarządzania. Identyczny numer portu musi zostać ustawiony w konfiguracji ekranu programu Pictor Manager.

Kod zabezpieczający
Numer jaki musi zostać podany przez łączący się moduł Pictor Manager w celu zezwolenia na wymianę danych. Identyczny kod musi zostać ustawiony w konfiguracji ekranu programu Pictor Manager.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)