Jak aktywować klucz licencyjny?


Viewed 560 Times 0 Comments

Aby aktywować klucz licencyjny należy wejść w ustawienia w programie Pictor, a następnie w zakładkę Licencja. W oknie które się pojawi kliknij w przycisk “Aktywuj klucz licencyjny” a w nowym polu wprowadź swój klucz licencyjny.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (1)