Aktualizacja FTP Dane playlist i pasków informacyjnych mogą być cyklicznie aktualizowane ze wskazanego w ustawieniach serwera FTP. Włącz aktualizację katalogu plików z serwera FTP. Uaktywnia cykliczną aktualizację danych katalogu odtwarzania z serwera FTP. Serwer Adres serwera FTP, np.: ftp.twojadomena.pl Użytkownik Nazwa użytkownika używana do uwierzytelnienia w serwerze FTP. Hasło Hasło […]

Jak skonfigurować zarządzanie przez serwer FTP?Ustawienia zarządzania TCP Zdalne zarządzanie umożliwia połączenie się z modułem Pictor Player poprzez program Pictor Manager. W tym celu wykorzystywany jest jeden port TCP (domyślnie 6000), którym są transmitowane wszystkie dane. Włącz zdalne zarządzanie Wyłączenie opcji spowoduje zamknięcie portu komunikacji i tym samym uniemożliwienie zdalnego zarządzania programem z poziomu Pictor […]

Jakie są możliwości zdalnego zarządzania programem Pictor Player?